مرور هزاران برنامه تحصیلی در سراسر جهان.

یا

مکان های تحصیلی

در پایگاه داده های ما، بیش از هزار دانشگاه در سراسر جهان وجود دارد.

برنامه های دوره های آموزشی

امکانات تحصیلی فراوانی در تعداد بسیاری از مدارس و دانشگاهها در سرتاسر جهان ارائه می شود: از درجه کاردانی تا گواهینامه ها، از دوره های آموزشیتا دانشنامه ها، و بسیاری دیگر. دانشجویان مختلف با اخذ یک درجه تحصیلی اهداف متعددی را دنبال می کنند: گاهی می خواهند فاصله میان بخش های مختلف آموزشی در سطح آکادمیک را پر کنند، و گاهی نیز به دنبال کسب آموزش هاو صلاحیت های بیشتر حرفه ای هستند. اخذ یک درجه تحصیلی که در طیف وسیعی از موضوعات ارائه می شود، به دانشجویان کمک می کند مهارت های شخصی و حرفه ای باارزشی را کسب نمایند. تنوع درجه های تحصیلی گوناگون می تواند بسیار گسترده باشد - پس به همین بسنده نکنید! جستجوی خود را با نگاهی بر پرطرفدارترین برنامه های تحصیلی که در ذیل فهرست گردیده است، آغاز کنید.

متداول ترین رشته ها

برنامه هایی که به تازگی اضافه شده

Sinte Gleska University
2021-01-23
آمریکا, Mission
Pratt Community College
2021-01-23
آمریکا, Pratt
Peninsula College
2021-01-23
آمریکا, بندر آنجلس
Maricopa Community Colleges (Chandler-Gilbert College)
2021-01-23
آمریکا, Arizona City
Hondros College of Business
2021-01-23
آمریکا, Westerville
Kansas City Art Institute
2021-01-23
آمریکا, شهر کانزاس
Merced College
2021-01-22
آمریکا, Merced
Southern Crescent Technical College
2021-01-22
آمریکا, Griffin
Monroe Community College
2021-01-22
آمریکا, روچستر
Marist College
2021-01-22
آمریکا, پوسکیپسی
University of Arkansas Fort Smith
2021-01-22
آمریکا, Fort Smith