Keystone logo

5 دوره آکادمیک برنامه ها که در زبان های خارجی آلمانی آلمانی فشرده 2024

فیلترها

فیلترها

  • زبان های خارجی
  • آلمانی
  • آلمانی فشرده
رشته های تحصیلی
  • زبان های خارجی (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در زبان های خارجی آلمانی آلمانی فشرده

فشرده آلمانی بر چگونه به صحبت به آلمانی و همچنین چگونه به خواندن و نوشتن به زبان آلمانی. دانش آموزان در برنامه فشرده آلمانی تمرین مهارت های صحبت خود را در یک دیگر و در ادبیات کلاسیک آلمان غوطه ور به منظور درک بهتر زبان.