آلمان فشرده

Sprachschule Schneider

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آلمان فشرده

Sprachschule Schneider

کوتاه ترین راه برای رسیدن به هدف خود

با یک دوره آموزشی فشرده، شما در اسرع وقت به منظور که شما رسیدن. و برای رسیدن به پیشرفت سریع شما را در، دقت تشکیل گروه های کوچک کوچک از 3/6 شرکت کنندگان کار می کنند.

محتوای دوره

شما از همان ابتدا از دوره دریافت، از طریق ساختار آموزشی جامد، تمام مهارت در ارتباط با زبان: درک مطلب، صحبت کردن، دستور زبان و نوشتن. با تشکر از گروه های کوچک تنها 3/6 شرکت کنندگان، تمرکز این دوره بیان شفاهی و واژگان، که شما با آن قادر خواهید بود به در اسرع وقت می گویند در روز به روز خود را است.باید روشن است که ما آزمایشگاه زبان و یا کامپیوتر استفاده نمی شود، اما شما یک کلاس آلمانی بسیار کارآمد و پر جنب و جوش، که در آن شما یک پشتیبانی کامل و منحصر به فرد معلمان بسیار عالی و مجرب ما و شما به طور فعال شرکت دریافت کنید.

غوطه وری: دوره های پر جنب و جوش پاره وقت

دوره غوطه وری ما برای سطوح A1، A2 و B1 دوره فشرده را تشکیل می دهند.غوطه وری به معنای "شیب"، که شده است، شرکت کنندگان در دوره را به روز به روز آلمان سقوط و شنیدن، فکر کردن و صحبت طی آلمان نشستند در همه زمان ها البته. دوره های غوطه وری ممکن است در صبح و یا بعد از ظهر، هر روز و یا سه روز در هفته انجام می شود.

سطوح و تشکیل گروه مطالعه

این دوره فشرده تر در سطح A1، البته با دو سطح آموزش در هفته به سطح B2 ارائه شده است.دوره های فشرده در سطح C1 و C2 ما به درخواست ارائه. قیمت ترا به شما برخورد برگ از دوره های مربوطه. قرار دادن فرد در یک گروه را تضمین می کند همه یک موفقیت بزرگ در یادگیری است. شما با توجه به سطح شفاهی و کتبی خود را به طوری که ما می توانیم آن را در گروه است که مناسب شما قرار داده یک طبقه بندی صالح دریافت خواهید کرد.

شروع دوره

دوره های شروع هر چند هفته.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Locations
سویس - Zürich, Zurich
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
سویس - Zürich, Zurich
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات