آمادگی آزمون کمبریج

Direct English

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آمادگی آزمون کمبریج

Direct English

زبان انگلیسی

  • دسترسی به WiFi رایگان
  • دسترسی به WiFi رایگان
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی December 6, 2017
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
زمان ثبت نام باز است
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
ایرلند - Cork, County Cork
تاریخ شروع : زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
زمان ثبت نام باز است
ایرلند - Cork, County Cork
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات