Keystone logo

4 دوره آکادمیک برنامه ها که در مهارتهای زندگی عملکرد خودروهای موتوری آموزش راننده 2024

فیلترها

فیلترها

  • مهارتهای زندگی
  • عملکرد خودروهای موتوری
  • آموزش راننده
رشته های تحصیلی
  • مهارتهای زندگی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مهارتهای زندگی عملکرد خودروهای موتوری آموزش راننده

رانندگی مدرن به دلیل ترکیب خطرناک ترافیک بیش از حد و رانندگان بیش از حد پریشان چالش برانگیزتر از همیشه شده است. آموزش رانندگی به دانش آموزان می آموزد که چگونه با این چالش ها کنار بیایند، همچنین قوانین اساسی ایمنی جاده و وسایل نقلیه.