آکادمی تابستان دکترای دوره ای شدید از یادگیری، بحث و کشف مفاهیم اساسی و روند اخیر در مدیریت زنجیره تامین است، علاوه بر ملاقات همکاران آینده شما و داشتن زمان عالی در زرافازا، اسپانیا.

این آکادمی تابستانی دهم است که در Zaragoza Logistics Center ( ZLC ) در ZLC اسپانیا برگزار می شود. ZLC با مرکز موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه زاراگوزا، مرکز تحقیقاتی و آموزشی واقع در اسپانیا است که بیشترین تعداد پروژه های تحقیقاتی اروپایی در زمینه تدارکات و بهترین مدرک کارشناسی ارشد در کشور است.

علاوه بر اینکه با گروهی از استادان برجسته به موضوع های مختلف در زمینه (تجربی مدیریت عملیات امتحان، پایداری در مدیریت عملیات، تحقیق نظریه های زمین شناسی، مدیریت موجودی محصولات فوری) معرفی شده است، شما همچنین می توانید با دانشجویان دکترا از نهادهای مختلف و ایده های مبادله. اگر چه ما انتظار داریم که متقاضیان از نهادها، کشورها و زمینه های مختلفی آمده باشند، یکی از چیزهایی که شما همه را به اشتراک می گذارید، برتری است. شما انتخاب می شود که بخشی از یک انجمن بحث و گفتگو از محققان برجسته در زمینه تدارکات و مدیریت زنجیره تامین باشد.

درخواست پذیرش

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی
آخرین به روز رسانی آگوست 6, 2019
این دوره واقع در پردیس
Start Date
ژوئن 2020
Duration
1 - 2 
تمام وقت
Price
- هزینه: 975 یورو - درخواست های پیش از موعد (قبل از 31 مارس): 900 یورو
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
ژوئن 2020
End Date
ژوئن 2020
آخرین مهلت تقاضا

ژوئن 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
ژوئن 2020

ZLC Corporate Video | Meet our campus!