اجتماع و در علم کاربردی - تکنولوژی کشاورزی

Southwestern Michigan College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

اجتماع و در علم کاربردی - تکنولوژی کشاورزی

Southwestern Michigan College

فناوری کشاورزی

دانشیار در علوم کاربردی

 • حرفه مسیر: کشاورزی، مواد غذایی و منابع طبیعی
 • حرفه های خوشه ای: محصولات غذایی و سیستم های پردازش، سیستم کارخانه، سیستم های حیوانات

برنامه درسی SMC، با دوره های درون یک برنامه خاص ایالتی میشیگان دانشگاه گواهی زوج، دانش آموزان برای ورود به سطح اشتغال در عملیات کشاورزی آماده می شود.

محدوده حقوق متفاوت بسته به نوع موقعیت به دست آمده، حوزه انتخاب و منطقه جغرافیایی.

پیش نیازها

 • برخی از دوره های در این برنامه درسی، پیش نیازها خاص که ممکن است به عنوان بخشی از نیاز درجه ذکر شده نیست. این در توصیف دوره توصیف کرد.
 • دانش آموزان نیاز به نشان دادن profitiencies قبل از فارغ التحصیل در خواندن، ریاضیات و انگلیسی بر اساس آزمایش های ارزیابی SMC، ACT یا نمرات SAT، و یا با در نظر گرفتن دوره های توصیه می شود.

مورد نیاز آموزش و پرورش عمومی

دوره های آموزش عمومی ذکر شده برای این درجه نیاز به یک C (2.0) و یا برای فارغ التحصیلی بهتر است. "آموزش و پرورش عمومی مورد نیاز" برای کسب اطلاعات بیشتر و لیست کامل از تمام دوره های آموزش عمومی را مشاهده کنید.

توالی البته

 • دانش آموزان در این برنامه خواهد کلاس های SMC و کلاس های ارائه شده توسط موسسه دانشگاه ایالتی میشیگان فناوری کشاورزی به صورت همزمان است. برخی از دوره های در این برنامه درسی باید در یک توالی تجویز شده است.
 • فهرستی را که از توالی پیشنهاد دوره برای دانش آموزان تمام وقت در هر یک از برنامه های ایالتی میشیگان دانشگاه گواهی در SMC ثبت نام است.
 • لطفا مشاور دانشگاه ایالتی میشیگان برای توالی البته برای هر گواهی خاص را ببینید.

دوره های آموزشی

ترم من

 • دانشجوی سال اول انگلیسی دوم
 • دانشجوی سال اول انگلیسی دوم W کارگاه
 • کالج جبر
 • دولت آمریکا

ترم دوم

 • اصول شیمی
 • شیمی عمومی
 • معرفی به کسب و کار
 • علوم انسانی انتخابی

ترم III

 • زیست شناسی من عمومی
 • زیست شناسی گیاهی
 • اقتصاد خرد

ترم چهارم

 • دانشجوی سال اول انگلیسی سوم
 • معرفی ارتباطات انسانی
 • علوم انسانی انتخابی
 • کشاورزی انتخابی 28
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
آمریکا - Dowagiac, Michigan
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Niles, Michigan
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Dowagiac, Michigan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آمریکا - Niles, Michigan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات