Keystone logo

6 دوره آکادمیک برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات معلولیت اختلالات طیف 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • مطالعات معلولیت
  • اختلالات طیف
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در بهداشت و درمان مطالعات معلولیت اختلالات طیف

دانش آموزی که مایل است یاد بگیرد که چگونه چالش های یادگیری را در افراد در گروه اوتیسم شناسایی کند، ممکن است تصمیم بگیرد اختلالات طیف را مطالعه کند. این برنامه مهارت های لازم را برای کمک به افراد طیف در آموزش و ارتباطات به دانش آموزان ارائه می دهد.