Read the Official Description

* تعریف و درک نقش مدیر دفتر و مدیر

* اجرای استراتژی های ارتباطی کلامی و کتبی که برای انجام مسئولیت ها به نحو موثر مورد نیاز است

* ایجاد نگرش و تفکر خدماتی به مشتریان داخلی و خارجی

* علل اصلی استرس را فهرست کنید و تکنیک های مورد نیاز برای کنترل آنها را اعمال کنید

* اعمال تکنیک های مدیریت زمان مورد نیاز برای بهره وری بهتر دفتر

* سازماندهی جلسات به طور موثر

* تماس صحیح و حرفه ای تلفن تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر: Convertas .org

Program taught in:
انگلیسی

See 34 more programs offered by Convertas »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline