توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لطفا توجه داشته باشید، شما باید به عنوان یک دانشجوی تمام وقت در کالج آمریکایی نروژ ثبت نام و این بدان معناست که شما باید 5 از دوره های ما را مطالعه (در مجموع 15 اعتباری). ما با شما ارتباط برقرار خواهد کرد که به بحث در مورد دوره های دیگر ما به شما می خواهم که شامل.

مقدمه ای بر تئوری و عمل از ارتباطات دیجیتال برای چاپ، آنلاین و رسانه های تلفن همراه. تاکید دوره در یک رویکرد جامع به طراحی دیجیتال از جمله هر دو دانش و نرم افزار نظری است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 11 برنامه دیگر ارائه شده توسط American College of Norway »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آگوست 2019, ژانویه 2020
آخرین مهلت تقاضا

آگوست 2019, ژانویه 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date