استاد درس پرواز

Royal Jordanian Air Academy

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

استاد درس پرواز

Royal Jordanian Air Academy

پرواز با استاد درس

هدف دوره

هدف از آموزش برای مربی پرواز (هواپیما) است به آموزش خلبان-نامزد به سطح مهارت لازم است را به آموزش پرواز برای PPL (A) و CPL (A).

فی (A) دوره باید استرس خاص به نقش فرد در رابطه به اهمیت عوامل انسانی در انسان و ماشین و محیط زیست دانش نظری تعامل بده، توجه ویژه ای باید به بلوغ و قیامت متقاضی جمله درک درستی از پرداخت بزرگسالان، نگرش رفتاری و سطوح متغیر آموزش و پرورش.

پیش نیاز / ورود پیش

  • حداقل یک CPL (A)؛ یا PPL (الف) تکمیل حداقل 200 ساعت از زمان پرواز که 150 ساعت به عنوان خلبان -in- فرماندهی؛
  • ملاقات مورد نیاز برای یک دانش CPL (A).

مدت زمان کل دوره

دوازده هفته

مطالب این دوره

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
12 
تمام وقت
Locations
اردن - Amman, Amman Governorate
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
اردن - Amman, Amman Governorate
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات