Read the Official Description

* الزامات استاندارد برای تهیه صورتهای مالی مطابق با استاندارد IFRS، از جمله تعیین سیاست های حسابداری مناسب و شناسایی افشاء لازم

فرایند انتقال به IFRS را تعریف کرده و معافیت ها و استثنائات را برای اولین بار تصویب کنید. توضیح دهید که چگونه اصول تشخیص و اندازه گیری چارچوب IASB در هر یک از استانداردهای حسابداری اعمال می شود

* لیست استانداردهای مورد نیاز یا مجاز استفاده از اندازه گیری ارزش منصفانه، شناسایی نحوه اندازه گیری عادلانه و مشخص نمودن کجا تغییر ارزش منصفانه شناخته شده است

* استانداردهای جدید پیشنهاد شده در مورد درآمد، اجاره نامه ها و ابزارهای مالی را اعمال کنید

- برای اطلاعات بیشتر: Convertas .org

Program taught in:
انگلیسی

See 34 more programs offered by Convertas »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline