توضیحات رسمی را مطالعه کنید

اس ام اس - سیستم مدیریت ایمنی دوره

کد ایکائو: 201

مدت زمان: 1 هفته

توضیحات: این دوره فراهم می کند شرکت کنندگان با دانش و مهارت های لازم برای تسهیل طراحی، پیاده سازی و نگهداری از عملیاتی موثر سیستم مدیریت ایمنی (SMS) برای دیدار با استانداردهای مقرر در ICAO ضمیمه 19 (مدیریت ایمنی)، ایکائو توضیحات 9859 و سایر مواد هدایت مرتبط.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Queen Noor Civil Aviation Technical College »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا

آگوست 2019