اعمال تجزیه و تحلیل پیشرفته به تصمیمات مدیریت منابع انسانی

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

اعمال تجزیه و تحلیل پیشرفته به تصمیمات مدیریت منابع انسانی

London Business Training & Consulting

اعمال تجزیه و تحلیل پیشرفته به تصمیمات مدیریت منابع انسانی

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: HR107
 • مدت زمان: 1 هفته
 • هزینه: 2725 پوند

خروجی دوره

چالش ها و فرصت ها با تصمیم گیری بهینه و پیشرفت تجزیه و تحلیل می تواند کمک کند

 • چطور تصمیم می گیریم و چه چیزی در راه است
 • ظهور دستگاهها: تجزیه و تحلیل پیشرفته و تصمیم گیری
 • انسان و ماشین: تیم تصمیم گیری ایده آل

همکاری، همکاری و همدلی

 • طبیعت انسانی و علوم انسانی
 • قدرت همکاری: مدل اسکاندیناوی
 • تجزیه و تحلیل پیشرفته و تصمیم گیری مشترک

ایجاد ارزش و تجزیه و تحلیل پیشرفته

 • ثروت سازمان ها و آنچه تحلیل های پیشرفته می توانند انجام دهند
 • ارزش و نحوه ایجاد آن: سرمایه نامشهود
 • انتخاب استراتژیک و تجزیه و تحلیل پیشرفته
 • برنامه های کاربردی نرم افزار، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری های HR

علوم انسانی و تصمیم گیری های انتخابی

 • بهینه سازی انتخاب و تصمیمات ارتقاء
 • برنامه ریزی نیروی کار، کسب مهارت و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
 • علوم انسانی و تصمیم گیری های انتخاب و تبلیغاتی
 • کاربرد علوم انسانی برای انتخاب تصمیم گیری

علوم انسانی و انگیزه ها

 • علوم انسانی و انگیزه ها
 • علوم انسانی و انگیزه
 • مدیریت اجرایی
 • اعمال علوم انسانی به قراردادهای مشوق
 • کاربرد علوم انسانی به مسائل مربوط به انگیزه خاص

مخاطب هدف

 • مدیران و مدیران منابع انسانی.
 • شرکای تجاری HR و مشاوران.
 • متخصصان و متخصصان HR.
 • هر کس در هر سازمان مدیریت تصمیم گیری در مورد سرمایه انسانی (HCM)، از جمله مدیران سطح C و همه مدیران است.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این آموزش و توسعه در مدیریت منابع انسانی، شما قادر خواهید بود:

 • با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشرفته و داده های بزرگ برای ایجاد سازمان های متعادل، مشارکتی و موفق تر، اهرم را افزایش دهید.
 • بهبود انتخاب، عملکرد، همکاری، برنامه ریزی منابع و موارد دیگر.
 • یک فرهنگ تحلیلی ایجاد کنید که به طور مداوم به شواهد و حقایق برای تصمیم گیری صحیح HR متکی است.

شامل چه چیزی است:

 • 30 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی September 27, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 14, 2019
می 13, 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,725 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : ژانویه 14, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 18, 2019
تاریخ شروع : می 13, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان می 17, 2019
تاریخ شروع : سپتامبر 16, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان سپتامبر 20, 2019
Dates
ژانویه 14, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 18, 2019
می 13, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان می 17, 2019
سپتامبر 16, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان سپتامبر 20, 2019