البته - اقدام ضروری

Vancouver Film School - VFS

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته - اقدام ضروری

Vancouver Film School - VFS

به طور خاص برای مبتدیان ایجاد شده با یک تمایل قوی به اولین گام خود را در مقابل حضار. اقدام ملزومات یک دوره چهار ماه است که به معرفی رشته است و متناسب با آماده سازی دانش آموزان برای ورود به برنامه عمل تمام وقت است.

چه به شما خواهد آموخت

بازیگری هنر کشف خود است. هنر و صنعت خود را بر روی مطالعه نزدیک از روابط، احساسات، و اقدامات بر اساس، و استعداد خود را در هر حرکت شما را و هر کلمه ای که در جلوی دوربین صحبت می کنند دیده می شود. در اینجا برخی از نکات برجسته از چهار ماه خود را به عنوان یک دانشجوی بازیگری در VFS: فرآیند شما درک درستی از مزایای یک گرم کردن فیزیکی است که شامل تمرینات، صدا و کار بدن، و بازی های بداهه دست آوردن بازیگری برای اولین بار از درس شما اجازه می دهد. شما را به ساخت اعتماد به نفس خود را به عنوان مطالعه از تکنیک های هسته عملکرد خوب است.دوربین و استماع در VFS، تمرکز بر آماده سازی بازیگران برای دوربین، از اولین آزمون خود را به آخرین را از روز در ساقه اصلی فیلم است.

تاریخ آغاز:

- 2015 ژانویه 5 - 2015 مارس 2 - 2015 مه 4

شما با تحصیلات تکمیلی:

- گواهی نامه در بازیگری ملزومات. - فرصت به درخواست به برنامه زمان VFS کامل عمل می کند. - دسترسی به فارغ التحصیلان VFS دایرکتوری و کار هیئت مدیره.

برنامه های مورد نیاز

بدون خاص برنامه مورد نیاز ورودی. همه شما نیاز به یک شور و شوق برای بازیگری و هنر، یک تمایل قوی به خودتان بیان و داستان را از طریق عملکرد بگویید، و تمایل به همکاری با همسالان و مربیان است. اقدام ملزومات ایده آل برای کسانی که احساس نیاز به توسعه بنیاد خود را به عنوان یک بازیگر و برای کسانی که بدون نمونه کارها برای به دست آوردن ورود به یک سال برنامه حرفه ای بازیگری VFS 'کافی است.
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
کانادا - Vancouver, British Columbia
تاریخ شروع: ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
کانادا - Vancouver, British Columbia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات