Read the Official Description

چه حقوقی به زبان انگلیسی است. چه حقوقی انگلیسی است.

حقوقی انگلیسی دوره بعد از مدرسه است طراحی شده برای معرفی دانش آموزان به سیستم قضایی و قانونگذاری آمریکا. تمرکز خود را از واژگان و اصطلاحات از ایالات متحده است نظام حقوقی. دانش آموزان شاخه های مختلف قانون مورد بحث، مطالعه موارد نقطه عطفی و بازدید از یک دادگاه محلی به مشاهده اقدامات قانونی است. زبان انگلیسی حقوقی است یک دوره قانون نیست و در نتیجه، دانش آموزان می توانند انتظار مربی خود به تمرکز بر روی زبان حقوقی و می دانم که قانون ایالات متحده به طور کلی، و نه در جزئیات.

که می آموزد حقوقی به زبان انگلیسی؟

زبان انگلیسی حقوقی است که توسط یک مربی با تجربه زبان انگلیسی تدریس می شود. اگر چه این دوره توسط کسی که ممکن است یک پس زمینه قانونی ندارد آموخت، از آن خواهد شد توسط یک معلم ماهر چینی که قادر به یک درک از زبان حقوقی است تدریس می شود.

من یک وکیل در کشور هستم. است حق قانونی انگلیسی برای من؟

از آنجا که مربی از این کلاس یک پس زمینه قانونی ندارد، شما می توانید انتظار به دانستن بیشتر در مورد مسائل حقوقی از او می کند. با این حال، شما بحث در مورد اصطلاحات حقوقی و موارد ایالات متحده به عنوان نقاط مقایسه لذت ببرید. اگر چه حقوقی به زبان انگلیسی است البته قانون مقدماتی نیست، آن را برای کسانی که برنامه به مطالعه قانون در آینده مناسب است.

چگونه برای انگلیسی حقوقی ثبت نام کنم؟

برای ثبت نام در این دوره، به سادگی به دفتر پذیرش چینی بروید. لطفا به یاد داشته باشید که به جز در طول جلسات ژانویه، ژوئیه و اوت چینی، پنج دانش آموزان باید برای حقوقی انگلیسی ثبت نام یا کلاس لغو خواهد شد. در صورت لغو بازپرداخت کامل داده می شود. لطفا توصیه شود که از اتمام سطح 7 و یا قرار دادن اولیه به سطح چینی 8 لازم است را به این دوره است.

Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by The New England School of English »

این دوره Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
4 - 48 
تمام وقت
Price
1,778 USD
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment