توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در این سطح دانش آموزان تمام مهارت های پوشش خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن. مدت زمان در این سطح بر روی دانش آموزان و پیشرفت فردی بستگی دارد به طور منظم از طریق آزمون پیشرفت و آزمون سطح مانیتور شده است. دانشجویان همچنین قادر به آمادگی و نشستن کمبریج PET امتحانات خواهد بود.

coursebook خواهد شد به طور منظم در کلاس استفاده خواهد شد اغلب با طیف وسیعی از مواد معتبر و دیگر آموزش تکمیل اما. از دو هفته تعطیلات مطالعه لذت بخش را به یک دیگر البته منجر به گرفتن یک دانشگاه کمبریج آزمون ایده آل برای هر چیزی - در WLA ما به سرگرم کننده مرتکب شده است، موثر آموزش زبان انگلیسی. همه طبقات توسط معلمان آموزش دیده واجد شرایط در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود. دوره های انگلیسی فوق العاده ما همراه با کار سخت شما می تواند نتایج بزرگ بود.

دانش آموزان می توانند شروع هر دوشنبه (به غیر از تعطیلات بانک در ماه مه و اوت).ما به مدت 2 هفته برای کریسمس و یک هفته برای عید پاک و یک هفته در ماه سپتامبر / اکتبر بسته شده است.

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط Wimbledon Language Academy »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
اوت 2019
Duration
15 - 630 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
اوت 2019
آخرین مهلت تقاضا

اوت 2019