Read the Official Description


البته انگلیسی عمومی

البته انگلیسی عمومی ما چیست؟

البته انگلیسی عمومی ما یک برنامه نیمه فشرده است که اجازه می دهد تا شما را به تعادل کمک درسی کلاس درس با مطالعه ساختار و فعالیت های وقت آزاد است. شما توانایی زبان انگلیسی خود را با سرعت شما احساس راحتی با بهبود بخشد، در حالی که داشتن زمان برای لذت بردن مقصد خود را.

این دوره در تمام سطوح از ابتدایی تا پیشرفته در دسترس است و به شما خواهد شد در یک کلاس است که مناسب برای سطح خود را قرار داده است. این دوره در چهار جنبه اصلی زبان است: خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن.

Program taught in:
انگلیسی
Kaplan International USA

See 5 more programs offered by Kaplan International USA »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
سپتامبر 2019
Duration
2 - 52 
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline

آگوست 2019

سپتامبر 2019