توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانشجویان بین المللی در این دوره در درجه اول در مطالعات زبان ژاپنی در حالی که همچنین به دست آوردن دانش تخصصی در مورد تغذیه تمرکز خواهد کرد. هدف دانش آموزان به استفاده از زبان و مهارت های دیگر که آنها را با انتقال به عنوان یک دانشجوی سال 2 و یا 3 به یک دانشگاه 4 سال پس از فارغ التحصیلی به دست آمده.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط Beppu Mizobe Gakuen College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
آوریل 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آوریل 2020
آخرین مهلت تقاضا

آوریل 2020