Read the Official Description

دانشجویان بین المللی در این دوره در درجه اول در مطالعات زبان ژاپنی در حالی که همچنین به دست آوردن دانش تخصصی در مورد تغذیه تمرکز خواهد کرد. هدف دانش آموزان به استفاده از زبان و مهارت های دیگر که آنها را با انتقال به عنوان یک دانشجوی سال 2 و یا 3 به یک دانشگاه 4 سال پس از فارغ التحصیلی به دست آمده.

Program taught in:
انگلیسی

See 4 more programs offered by Beppu Mizobe Gakuen College »

این دوره Campus based
Start Date
آپریل 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
آپریل 2019
Application deadline

آپریل 2019