توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته در آن - برنامه مهارت های در ویندوز سرور مدیریت شرکت (70-647)


گواهی

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه، و اگر یادگیرنده است یافت می شود "صالح" در پو، یادگیرنده را به یک نامه DAMELIN نتایج رئوس استانداردهای واحد تحت پوشش و DAMELIN به نمایندگی از یادگیرنده برای به MICT SETA اعمال خواهد شد دریافت تایید صلاحیت در برابر استانداردهای واحد همراه با اعتبارات به دست آمده پوشیده شده است. پس از اتمام موفقیت آمیز امتحانات بین المللی اختیاری، یادگیرنده یک ویندوز سرور شرکت مدیریت (MCITP) (70-647) گواهی برای به رسمیت شناختن بین المللی دریافت خواهد کرد.


شرایط ورود

  •     زبان انگلیسی و ریاضی سواد در سطح NQF 4 / درجه 12 یا معادل آن
  •     امکان استفاده از یک کامپیوتر به شایستگیطول دوره

طول مدت برنامه 84 ساعت است و شهریه ها به صورت چهره به چهره بر اساس ساعت مفهومی NQF. این زمان برای تکمیل ارزیابی، انجام تحقیقات و خود مطالعه سلب می نماید. هر دانشگاه DAMELIN است یک برنامه درسی متفاوت است. برنامه ها در طول هفته ارائه شده، در شب، و یا در روزهای شنبه.


معرفی دوره

در این برنامه مهارت های، زبان آموزان خواهد شد که درآمد یک گواهی که نشان می دهد که آنها را به تجربه و تخصص به اطمینان ارزیابی، طراحی، حفظ و عیب یابی ویندوز سرور 2008 راه حل. همچنین اجازه خواهد داد که یادگیرنده برای نشان دادن / توانایی های خود را به استفاده از ویژگی های جدید، از جمله ابزار وب، تکنولوژی های مجازی سازی، پیشرفتهای امنیتی و آب و برق مدیریت

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 137 برنامه دیگر ارائه شده توسط Damelin Part Time »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
84 
پاره وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020