Read the Official Description

البته در لجستیک - برنامه کوتاه در تدارکات و مدیریت زنجیره تامین


گواهی

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه، یادگیرنده را به برنامه کوتاه Damelin در گواهینامه مدیریت تدارکات و زنجیره تامین دریافت خواهید کرد.


شرایط ورود

  • دانش، فهم و کاربرد زبان انگلیسی و ریاضیات در کلاس 11 یا معادل آن
  • مرتبط تجربه مدیریت خرید می تواند یک مزیتمدت دوره

مدت زمان برنامه 52 ساعت است و کمک درسی است چهره به چهره است. هر دانشگاه Damelin است که برنامه های مختلف درسی. برنامه ها در طول هفته در روزهای شنبه ارائه شده، در شب، و یا.


معرفی دوره

برنامه کوتاه در تدارکات و تامین مدیریت اطلاعات اساسی در اصول، روش ها، اصطلاحات، تکنیک ها و ابزار مورد استفاده در زمینه خرید و مدیریت عرضه را فراهم می کند. شیوه های کنونی مورد بررسی قرار گیرد، ارائه زبان آموزان با به روز دانش و مهارت به کار با موفقیت در شرکت های مختلف. این برنامه است که در تجهیز مدیران خط اول با دانش و مهارت های مورد نیاز را به انجام برسانند نقش مدیریت خود را در زنجیره تامین با حل مشکلات به خوبی تعریف شده انجام شده است.

Program taught in:
انگلیسی

See 137 more programs offered by Damelin Part Time »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
52 
پاره وقت
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline
Start Date
فوریه 2019
Application deadline