Read the Official Description

اضافه کردن یک صنعت پررونق که در حالی که کمک به مردم دیگر نگاه و احساس بهتر آرایه ای از فرصت های شغلی فراهم می کند - صنعت تناسب اندام. ICI شما را در ورود به دنیای جذابی از تناسب اندام به عنوان یک مربی شخصی. قادر به مشتریان خود را رسیدن به یک بدن سالم با یادگیری بیشتر در مورد بدن انسان و تمرینات موثر برای هر نوع بدن و عینی است.

نمای کلی دوره

Program taught in:
انگلیسی
International Career Institute
این دوره Online
Start Date
Open Enrollment
Duration
درخواست اطلاعات
پاره وقت
تمام وقت
Price
25 GBP
Deadline
Contact school
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
End Date
Contact school
Application deadline
Contact school

Open Enrollment

Location
Application deadline
Contact school
End Date
Contact school