توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته او هدف خود را ترویج حرفه ای که در صنعت مد کار خواهد کرد. این دوره یک برنامه آموزشی متنوع طراحی شده برای تحریک تصورات پر جنب و جوش دانش آموزان. دانش آموزان کلاس در طراحی لباس علاوه بر مطالعه کسب و کار مد و ممکن است برای تبدیل شدن به عنوان مد و زیبایی مشاوران علاوه بر سایر گواهی نامه گواهی.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط Beppu Mizobe Gakuen College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
آوریل 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آوریل 2020
آخرین مهلت تقاضا

آوریل 2020