البته طراحی مد

Beppu Mizobe Gakuen College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته طراحی مد

Beppu Mizobe Gakuen College

البته او هدف خود را ترویج حرفه ای که در صنعت مد کار خواهد کرد. این دوره یک برنامه آموزشی متنوع طراحی شده برای تحریک تصورات پر جنب و جوش دانش آموزان. دانش آموزان کلاس در طراحی لباس علاوه بر مطالعه کسب و کار مد و ممکن است برای تبدیل شدن به عنوان مد و زیبایی مشاوران علاوه بر سایر گواهی نامه گواهی.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آپریل 2018
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
ژاپن - Beppu
تاریخ شروع: آپریل 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آپریل 2018
ژاپن - Beppu
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات