ما در دورانی که خواستار آن است که این اطلاعات را در یک راه این است که کاربردی، هنوز بصری تحریک کننده طراحی شده زندگی می کنند. دانش آموزان می توانند برای به دست آوردن گواهینامه به عنوان دسکتاپ طراحان ناشر، طراحان وب، و دیگران پس از فارغ التحصیلی.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط Beppu Mizobe Gakuen College »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
آوریل 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
آوریل 2020
آخرین مهلت تقاضا

آوریل 2020