البته طراحی گرافیک

Beppu Mizobe Gakuen College

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته طراحی گرافیک

Beppu Mizobe Gakuen College

ما در دورانی که خواستار آن است که این اطلاعات را در یک راه این است که کاربردی، هنوز بصری تحریک کننده طراحی شده زندگی می کنند. دانش آموزان می توانند برای به دست آوردن گواهینامه به عنوان دسکتاپ طراحان ناشر، طراحان وب، و دیگران پس از فارغ التحصیلی.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آپریل 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
ژاپن - Beppu, Ōita Prefecture
تاریخ شروع : آپریل 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آپریل 2019
ژاپن - Beppu, Ōita Prefecture
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات