Read the Official Description

ما در دورانی که خواستار آن است که این اطلاعات را در یک راه این است که کاربردی، هنوز بصری تحریک کننده طراحی شده زندگی می کنند. دانش آموزان می توانند برای به دست آوردن گواهینامه به عنوان دسکتاپ طراحان ناشر، طراحان وب، و دیگران پس از فارغ التحصیلی.

Program taught in:
انگلیسی

See 4 more programs offered by Beppu Mizobe Gakuen College »

این دوره Campus based
Start Date
آپریل 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
آپریل 2019
Application deadline

آپریل 2019