البته طراحی گرافیک

عمومی

شرح برنامه

ما در دورانی که خواستار آن است که این اطلاعات را در یک راه این است که کاربردی، هنوز بصری تحریک کننده طراحی شده زندگی می کنند. دانش آموزان می توانند برای به دست آوردن گواهینامه به عنوان دسکتاپ طراحان ناشر، طراحان وب، و دیگران پس از فارغ التحصیلی.

آخرین به روز رسانی سپتامبر 2015

درباره این دانشگاه

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses.

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses. اطلاعات محدود