اگر چه عکاسی و فیلم ها در ذهن بسیاری از نظریه پردازان و منتقدان از هم جدا، روشن است که امروز مرزهای بین تصویر ثابت و متحرک رقیق. این یک فضای ترکیبی است که نفوذ عمل هنری، تجربی و تجاری پدید آمده است.

هدف اصلی از برگزاری این دوره برای نشان دادن مطابقت و همخوانی میان عکاسی و سینما در طول تاریخ خود، و ارائه چارچوبی برای طرح اجازه می دهد تا دانش آموزان به غنی سازی زبان تصویری او، و به تجربه باز است. این کمک خواهد کرد آنها را بیان پروژه های زیبایی غنی تر، به طور رسمی و مفهومی، و رسم مشخصات خلاق منحصر به فرد.

عبور از عکاسی به جنبشی مورد بررسی قرار، جاذبه متقابل بین دو رسانه ها و ملاحظات رسا. کار عکاسان و فیلمسازان که فیلم که با عکس الناس حرکت ساخته اند، و حضور عنصر فیلم در عکاسی و اکتشاف از قاب در arthouse معاصر تجزیه و تحلیل می شود. همه این روابط خواهد شد مصرف به عنوان مرجع هر دو تاریخ و تکامل ابزار آن پرداخته شده است.

همراه با ورودی از معلم، البته هدف به منظور افزایش مشارکت دانش آموزان و تحریک خلاقیت خود را از طریق راه اندازی یک پروژه شخصی است.

مشاهده 13 برنامه دیگر ارائه شده توسط GrisArt Escuela Superior de Fotografía »

این دوره واقع در پردیس
Duration
پاره وقت
Price
230 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ