البته نور (تبلیغات، پرتره و مد)

GrisArt Escuela Superior de Fotografía

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

البته نور (تبلیغات، پرتره و مد)

GrisArt Escuela Superior de Fotografía

اگر کنترل نور در هر تصویر بسیار مهم است، آن را در مورد تبلیغات، پرتره و مد ضروری است.

درک از قدرت بیانی و خلاق روشنایی تضمین عکاسان توانایی انطباق با نیازهای هر یک از انتساب با موفقیت تضمین شده است.

این درس است به طوری که آینده حرفه ای کسب دانش اساسی در تکنیک های نورپردازی استودیو ها که می تواند در تبلیغات، مد، پرتره، علمی، عکاسی تجربی اعمال شود ...

برای رسیدن به این، پویایی این دوره را تشویق می کند مشارکت دانش آموز، به طوری که تمام طبقات عملی به عنوان جلسات کار واقعی معرفی شده اند.بنابراین، در خارج از منزل و در مطالعات تخصصی و تبدیل به چهره های عکس درگیر به عنوان کارگردان هنری، سبک یا مدل.

دانش آموزان در مجموعه اختیار خود و کلاس های درس دیجیتال برای تولید و پس از تولید از کار خود را، که تسهیل تجربه و اعتماد به نفس به ادغام در جهان حرفه ای داشته باشد.

همچنین، برای کسانی که انتخاب می کنید به گسترش فرصت های شغلی خود، GrisArt توصیه دوره تکمیلی زیر است.- دوره های دیجیتال پردازش تصویر - دوره و پایان ارسال تولید - دوره CGI - ویدئو رشته برای عکاسان

مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
اکتبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
Locations
اسپانیا - Barcelona, Catalonia
تاریخ شروع : اکتبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
اکتبر 2019
اسپانیا - Barcelona, Catalonia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات