توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ESL تعطیلات این دوره های فشرده 2 و 3 هفته کوتاه به منظور بهبود توانایی دانش آموزان به استفاده از زبان انگلیسی در شرایط زندگی واقعی با ارائه فعالیت های گفتگو روزانه در مورد موضوعات روزمره را در لذت و جو راحت است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط University College Of The Caribbean »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
می 2019
ژوئن 2019
Duration
2 - 3 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
می 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
ژوئن 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اوت 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

می 2019

ژوئن 2019

جولای 2019

اوت 2019

سپتامبر 2019