Read the Official Description

نیاز TOEIC ورود به دانشگاه و یا برای حرفه ای خود را؟ دریافت بهترین نمره شما می توانید با کمک ما. مصرف یک دوره آماده سازی TOEIC با EC اولین گام مهم به سوی موفقیت شما است.

شما بیشتر از این دوره اگر دریافت

  • شما می خواهید یک مدرک انگلیسی شناخته شده بین المللی برای حرفه ای آینده خود را.
  • شما می خواهید فرصت های بهتر برای اشتغال در آینده.
  • شما در مورد بهبود تمام زمینه های زبان انگلیسی خود را و به دست آوردن یک مدرک انگلیسی بسیار مورد احترام جدی است.

آمار

  • مدت دوره: 4 یا 8 هفته - دروس هفتگی 30 (22.5 ساعت در هفته) - سطح: متوسط ​​تا پیشرفته - شروع دوشنبه؛ پایان جمعه - حداکثر دانش آموزان در هر کلاس: 12

چه کاری می توانید در این دوره انتظار می رود؟

در آغاز این دوره، مربیان با دانش آموزان دیدار به صورت جداگانه به تعیین اهداف و انجام یک ارزیابی. دانش آموزان پس از آن قادر به پیگیری پیشرفت خود را از طریق امتحانات عمل هفتگی و آزمونها.

بسیاری از دانش آموزان می دانند که انگلیسی به تنهایی کافی به آنها را آماده برای TOEIC است. برای موفقیت در این آزمون، دانش آموزان نیاز به مهارت های آزمون تخصصی و استراتژی.

تمرکز بر آموزش تکنیک های آزمون موثر قرار داده است.

Program taught in:
انگلیسی

See 9 more programs offered by EC Language Centres »

این دوره Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
4 - 8 
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline