Keystone logo

5 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات فن آوری علوم کامپیوتر الگوریتم 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات فن آوری
  • علوم کامپیوتر
  • الگوریتم
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات فن آوری علوم کامپیوتر الگوریتم

مطالعه الگوریتم‌ها به قرن‌ها قبل برمی‌گردد، اما در معنای امروزی آن، الگوریتم ابزاری برای حل مسئله است که از قوانین تعریف‌شده برای دستیابی به راه‌حل استفاده می‌کند. در درجه اول توسط دانشمندان کامپیوتر استفاده می شود، اغلب به دانش آموزان کمک می کند تا با ایجاد یک چارچوب منطقی برای ایجاد راه حل های عملی راحت باشند.