Read the Official Description

تحریک انگلیسی می تواند دانش آموزان را برای همه از امتحانات انگلیسی بزرگ (کمبریج، IELTS، TOEFL، GMAT) آماده کند. ما دارای سابقه موفق کمک به دانش آموزان به تصویب امتحانات خود را اولین بار!

امتحانات تحت پوشش

کمبریج KET، PET، FCE، CPE (A1 به C2)
IELTS (تمام سطوح)
TOEFL و TOEIC
GMAT

ساعت در هفته: 15 ساعت (گروه کوچک) به همراه 5 ساعت (یک به یک تمرین آزمون). مجموع 20 ساعت.
میانگین اندازه کلاس: 2
حداکثر اندازه کلاس: 4
تمرکز بر روی: عمومی زبان انگلیسی در صبح و پس از تمرین آزمون فشرده در بعد از ظهر.

See 4 more programs offered by Excite English »

این دوره Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
By locations
By date

Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
-
Application deadline
End Date