اهداف دوره:

دوره انگلیسی برای هواپیمایی به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های بسیار خاصی را که در Profile Language Language سطح ICAO ارائه شده است را توسعه دهند.

مهارت ها

این دوره انگلیسی هوایی، عمدتا برای خلبانان، کنترل ترافیک هوایی و سایر افراد است که نیاز به استفاده از زبان انگلیسی را در محیطی متصل به صنعت حمل و نقل دارند.

دانش

محتوای اصلی درس شامل تمام عناصر ضروری تلفظ، ساختار، واژگان، روایی، درک و تعامل است.

صلاحیت

محتوای اصلی اصلی به روند یادگیری سریع و توسعه کاربردی کمک می کند در حالیکه توسعه مهارت های تخصصی و مهارت های زبان، تقویت می شود. برخی از موضوعات مورد بحث در این دوره عبارتند از:

طرح فرودگاه و عملیات زمینی

فناوری هواپیما

سلامتی و شرایط اضطراری پزشکی

تصادفات، گسل های فنی و راه حل ها

سیستم های کنترل پرواز

پرواز فیزیک

خطرات حیوانی

شرایط پرداخت

سپرده 100 یورو

تعادل در روز اول البته

درس ها

درس دو بار در هفته، مدت دوره 3 ماه

سه شنبه از ساعت 6 صبح تا 7:30 بعدازظهر.

پنجشنبه از ساعت 4 صبح تا 5:30 بعد از ظهر.

شرایط ورود

هیچ شرایط ورود رسمی برای کاندیدانی که این مدرک را ندارند وجود ندارد، اما دانش پایه ای در مورد زبان انگلیسی اجباری است.

هزینه دوره 320 یورو

83، منارینو جاده
Birkirkara BKR 9084
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Learnkey Training Institute »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
پاره وقت
Price
- سپرده 100 یورو. تعادل در روز اول البته
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date