برنامه انگلیسی فشرده

برنامه انگلیسی فشرده برای دانشجویان خارجی و ساکنان آماده سازی برای ورود کالج یا دانشگاه های آمریکا طراحی شده است. کلاس های دیدار 20 ساعت در هفته به مدت 16 هفته و ارائه آموزش در تمام مهارت های زبان انگلیسی و آمادگی تافل، و همچنین به عنوان مقدمه ای دیگر رشته های دانشگاهی. برنامه انگلیسی فشرده مبتنی بر هزینه است و در تنها پردیس دره هند ارائه شده است. برنامه های پاره وقت (6 یا 12 ساعت) برای ساکنان در دسترس، و همچنین کوتاه تر برنامه هشت هفته است. دانش آموزان اعتبار کالج برای برنامه دریافت نمی کنند.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 18 برنامه دیگر ارائه شده توسط College of Marin »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019