Read the Official Description

برنامه انگلیسی فشرده

برنامه انگلیسی فشرده برای دانشجویان خارجی و ساکنان آماده سازی برای ورود کالج یا دانشگاه های آمریکا طراحی شده است. کلاس های دیدار 20 ساعت در هفته به مدت 16 هفته و ارائه آموزش در تمام مهارت های زبان انگلیسی و آمادگی تافل، و همچنین به عنوان مقدمه ای دیگر رشته های دانشگاهی. برنامه انگلیسی فشرده مبتنی بر هزینه است و در تنها پردیس دره هند ارائه شده است. برنامه های پاره وقت (6 یا 12 ساعت) برای ساکنان در دسترس، و همچنین کوتاه تر برنامه هشت هفته است. دانش آموزان اعتبار کالج برای برنامه دریافت نمی کنند.

Program taught in:
انگلیسی

See 18 more programs offered by College of Marin »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline