Keystone logo

2 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات محیط زیست اکولوژی اگرواکولوژی (بوم شناسی کشاورزی) 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات محیط زیست
  • اکولوژی
  • اگرواکولوژی (بوم شناسی کشاورزی)
رشته های تحصیلی
  • مطالعات محیط زیست (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات محیط زیست اکولوژی اگرواکولوژی (بوم شناسی کشاورزی)

حوزه آگرواکولوژی به ارتباط بین کشاورزی، تولید مواد غذایی و محیط زیست می پردازد. دانش‌آموزان ممکن است یاد بگیرند که چگونه فرآیندهای زیست‌محیطی و شیوه‌های کشاورزی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و ممکن است یاد بگیرند که راه‌حل‌هایی را برای مشکلات پیچیده علمی و اقتصادی ایجاد و ارتباط برقرار کنند.