بازاریابی استراتژیک

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بازاریابی استراتژیک

London Business Training & Consulting

بازاریابی استراتژیک

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: MPRS101A
 • مدت زمان: 4 روز
 • هزینه: 2180 پوند

خروجی دوره

محیط بازاریابی

 • درک محیط خارجی
 • درک محیط عملکرد
 • درک محیط داخلی
 • ممیزی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی - فعالیت ها
 • پیاده سازی
 • مدیریت و کنترل برنامه های بازاریابی
 • برنامه ریزی بازاریابی

تقسیم بندی و موقعیت بازار

 • روند STP
 • تقسیم بازار در بازارهای مصرف کننده
 • تقسیم بندی در بازارهای تجاری
 • بازارهای هدف
 • محدودیت های تقسیم بندی
 • تثبیت موقعیت

توسعه بازار بین المللی

 • توسعه بازار بین المللی: یک استراتژی رشد
 • استراتژی رقابتی بین المللی
 • انتخاب بازار بین المللی
 • محیط بازاریابی بین المللی
 • معیار انتخاب ورود به بازار

مخاطب هدف

این سمینار بازاریابی مناسب است:

 • افسران ارتباطات ارشد
 • مدیران بازاریابی و ارتباطات، مدیران، مدیران و کارکنان.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این کارگاه بازاریابی ، می توانید درک کنید:

 • سه حوزه اصلی محیط بازاریابی.
 • ویژگی های کلیدی مرتبط با محیط بازاریابی.
 • تجزیه PESTLE و نحوه استفاده از آن برای درک محیط خارجی.
 • فرآیند اسکن زیست محیطی.
 • مدل تجزیه و تحلیل صنعت پنج نیروی Porter.
 • چگونه تجزیه و تحلیل نمونه کارها محصول / خدمات سازمان برای کمک به برنامه ریزی منابع.
 • فرایند برنامه ریزی استراتژیک و تأثیرات کلیدی که استراتژی بازاریابی را شکل می دهند.
 • چگونگی تجزیه و تحلیل شرایط فعلی و فرموله کردن استراتژی های بازاریابی.
 • انواع مختلف اهداف بازاریابی استراتژیک و استراتژی های رشد مرتبط.
 • مفاهیم مرتبط با اقدام بازار استراتژیک.
 • مسائل اصلی مربوط به اجرای استراتژی، از جمله اصول معیارهای بازاریابی.
 • عناصر کلیدی طرح بازاریابی.
 • اصول تقسیم بندی بازار و روند STP.
 • ویژگی ها و تفاوت های بین تقسیم بندی بازار و تمایز محصول.
 • تقسیم بازار مصرف کننده و کسب و کار به کسب و کار.
 • استراتژی های مختلف هدف گیری
 • مفهوم موقعیت
 • چگونه استفاده از نقشه های ادراکی می تواند در فرایند موقعیت یابی کمک کند.
 • توسعه بازار بین المللی به عنوان یک استراتژی رشد بازار.
 • اشکال مختلف استراتژی بازاریابی بین المللی.
 • رانندگان کلیدی برای توسعه بازار بین المللی.
 • معیارهای مورد استفاده برای شناسایی و انتخاب بازارهای بین المللی.
 • چگونه عوامل محیطی بر انتخاب تصمیمات استراتژی بازاریابی بین المللی تأثیر می گذارند.
 • روش های مختلف ورود به بازار بین المللی.

شامل چه چیزی است:

 • 24 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی September 27, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 22, 2019
می 28, 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,180 GBP
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : ژانویه 22, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 25, 2019
تاریخ شروع : می 28, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان می 31, 2019
تاریخ شروع : سپتامبر 24, 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان سپتامبر 27, 2019
Dates
ژانویه 22, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 25, 2019
می 28, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان می 31, 2019
سپتامبر 24, 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان سپتامبر 27, 2019