بازاریابی استراتژیک

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: MPRS101A
 • مدت زمان: 4 روز
 • هزینه: 2180 پوند

خروجی دوره

محیط بازاریابی

 • درک محیط خارجی
 • درک محیط عملکرد
 • درک محیط داخلی
 • ممیزی بازاریابی

استراتژی بازاریابی

 • برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی - فعالیت ها
 • پیاده سازی
 • مدیریت و کنترل برنامه های بازاریابی
 • برنامه ریزی بازاریابی

تقسیم بندی و موقعیت بازار

 • روند STP
 • تقسیم بازار در بازارهای مصرف کننده
 • تقسیم بندی در بازارهای تجاری
 • بازارهای هدف
 • محدودیت های تقسیم بندی
 • تثبیت موقعیت

توسعه بازار بین المللی

 • توسعه بازار بین المللی: یک استراتژی رشد
 • استراتژی رقابتی بین المللی
 • انتخاب بازار بین المللی
 • محیط بازاریابی بین المللی
 • معیار انتخاب ورود به بازار

مخاطب هدف

این سمینار بازاریابی مناسب است:

 • افسران ارتباطات ارشد
 • مدیران بازاریابی و ارتباطات، مدیران، مدیران و کارکنان.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این کارگاه بازاریابی ، می توانید درک کنید:

 • سه حوزه اصلی محیط بازاریابی.
 • ویژگی های کلیدی مرتبط با محیط بازاریابی.
 • تجزیه PESTLE و نحوه استفاده از آن برای درک محیط خارجی.
 • فرآیند اسکن زیست محیطی.
 • مدل تجزیه و تحلیل صنعت پنج نیروی Porter.
 • چگونه تجزیه و تحلیل نمونه کارها محصول / خدمات سازمان برای کمک به برنامه ریزی منابع.
 • فرایند برنامه ریزی استراتژیک و تأثیرات کلیدی که استراتژی بازاریابی را شکل می دهند.
 • چگونگی تجزیه و تحلیل شرایط فعلی و فرموله کردن استراتژی های بازاریابی.
 • انواع مختلف اهداف بازاریابی استراتژیک و استراتژی های رشد مرتبط.
 • مفاهیم مرتبط با اقدام بازار استراتژیک.
 • مسائل اصلی مربوط به اجرای استراتژی، از جمله اصول معیارهای بازاریابی.
 • عناصر کلیدی طرح بازاریابی.
 • اصول تقسیم بندی بازار و روند STP.
 • ویژگی ها و تفاوت های بین تقسیم بندی بازار و تمایز محصول.
 • تقسیم بازار مصرف کننده و کسب و کار به کسب و کار.
 • استراتژی های مختلف هدف گیری
 • مفهوم موقعیت
 • چگونه استفاده از نقشه های ادراکی می تواند در فرایند موقعیت یابی کمک کند.
 • توسعه بازار بین المللی به عنوان یک استراتژی رشد بازار.
 • اشکال مختلف استراتژی بازاریابی بین المللی.
 • رانندگان کلیدی برای توسعه بازار بین المللی.
 • معیارهای مورد استفاده برای شناسایی و انتخاب بازارهای بین المللی.
 • چگونه عوامل محیطی بر انتخاب تصمیمات استراتژی بازاریابی بین المللی تأثیر می گذارند.
 • روش های مختلف ورود به بازار بین المللی.

شامل چه چیزی است:

 • 24 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 131 برنامه دیگر ارائه شده توسط London Business Training & Consulting »

آخرین به روز رسانی September 27, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
درخواست اطلاعات
سپتامبر 24, 2019
Duration
تمام وقت
Price
2,180 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 24, 2019
End Date
سپتامبر 27, 2019
آخرین مهلت تقاضا
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date

سپتامبر 24, 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
سپتامبر 27, 2019