برنامه اجرایی برای رهبران طراحی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

دانشجویان ایده‌آل

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Future London Academy (FLA) is an educational organisation formed in 2013. We are an executive school for creatives.

Future London Academy (FLA) is an educational organisation formed in 2013. We are an executive school for creatives. اطلاعات محدود
لندن
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.