برنامه انگلیسی فشرده (IEP)

University of the South Pacific USP

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه انگلیسی فشرده (IEP)

University of the South Pacific USP

برنامه انگلیسی فشرده طراحی شده است برای توانمند سازی دانش آموزان به استفاده از زبان انگلیسی اجتماعی، برای مطالعه و کار. برنامه درسی مهارت های مبتنی بر استفاده شده است که در آن گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به همان اندازه وزن داشت. بیست و یک ساعت طول طبقات گسترش بیش از 10 (ده) هفته به اطمینان حاصل شود که یادگیرندگان از کل ساعت اختصاص داده در هر ترم بهره مند وجود دارد.

برنامه تحصیلی

برنامه درسی IEP است بر اساس موضوع و بسیاری از خوانش، واژگان و کلاس بحث هایی در مورد موضوع هفته متمرکز شده است. با این حال، به این است که تمرکز اضافه در هر یک از کلان مهارت وجود دارد: خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت، و همچنین به عنوان یک پیشرفت روشن در دستور زبان از طریق مبتدی / سطح ابتدایی تا متوسط ​​/ متوسط ​​بالا تا پیشرفته. یادگیری می گیرد در داخل و خارج از کلاس درس. کلاسها کوچک و دانش آموزان توسط معلمان با تجربه توجه فردی داده می شود.

پذیرش مورد نیاز

English_wood مکعب، ABC-مکعب-نامه-48898

حداقل مورد نیاز از اتمام دبیرستان یا مدرسه متوسطه است. دانش آموزانی که دبیرستان را تمام نکرده اند، بر روی یک صورت مورد به مورد بررسی قرار گرفت.

نرم افزار برای پذیرش

دانش آموزان می توانند به صورت آنلاین و یا به صورت دستی اعمال می شود. تمام برنامه های کاربردی باید تکمیل و ارسال با نسخه محضری از پاسپورت صفحه بیوگرافی، ریز نمرات مدرسه / دانشگاه و گواهی پایان.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
فیجی - Suva, Central Division
تاریخ شروع : فوریه 2019, سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019, سپتامبر 2019
فیجی - Suva, Central Division
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات