Read the Official Description

برای دانش آموزان برای بهبود زبان انگلیسی خود و انتقال به یک برنامه مدرک لیسانس

دانش آموزان با مهارت کمتر انگلیسی که مایل به ورود یک دانشگاه آمریکایی ممکن است برای پذیرش مشروط اعمال می شود و برنامه مسیر را وارد کنید. بسیاری از مدرک خود را در همان مقدار از زمان آن طول می کشد برای انگلیسی زبانان بومی برای تکمیل مدرک خود را تکمیل کنید.

بسته به سطح زبان، دانش آموزان در فشرده یا انگلیسی علمی برنامه شروع خواهد شد و انتقال به برنامه تحصیلی خود را در درون یک یا دو ترم.

دانش آموزان مسیر کارشناسی تکمیل آماده سازی زبان انگلیسی خود را در حالی که در نظر گرفتن دوره محتوای علمی و درآمد اعتباری دانشگاه. بسیاری از دانش آموزان مسیر را به مقطع کارشناسی به عنوان دانش آموزان سال دوم را وارد کنید. ممکن است برای یک دانشجو مسیر برای تکمیل مدرک کارشناسی خود را در چهار سال.

برنامه مسیر کارشناسی

انگلیسی آزمون نمره است ... دانشجویی برای در یک برنامه انگلیسی به مطالعه و بررسی ...

 • در زیر 55 (5.4 IELTS) | 3 ترم (1 سال) و یا بیشتر، بسته به توانایی
 • 56 - 67ibT (5.5 IELTS) | 2 ترم (8 ماه) در برنامه انگلیسی دانشگاهی
 • 68 - 78ibT (6.0 IELTS) | 1 ترم (4 ماه) در برنامه انگلیسی دانشگاهی
 • (6.5 + IELTS) | دانش آموز به طور مستقیم به برنامه تحصیلی پذیرفته شده اند.

برای درخواست برنامه مسیر کارشناسی

مورد نیاز

 • رونوشت از دبیرستان
 • TOEFL / IELTS نمره. دانش آموزانی که نمره آزمون ارائه نمی شود در برنامه انگلیسی فشرده ثبت نام کرد.
 • باید دوره متوسطه تکمیل
 • کپی از پاسپورت
 • صدور گواهینامه مالی

لازم نیست

 • مقاله / نمونه نوشتن
 • توصیه
Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by Saint Michael's College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
پاره وقت
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019