Read the Official Description

هدف اصلی ما آموزش نسل جدید حرفه ای ها است و بنابراین به دانش آموزان کمک می کند تا خود را دوباره بسازند و بتوانند تغییرات لازم را برای فردا در شرکت هایی که مدیریت می کنند، رانندگی کنند.

این برنامه به گروه هایی از شکل گیری متنوع و تجربیات متنوع و با هدف به دست آوردن دیدگاه های مختلف در نظر گرفته شده است.

اعتبار نامه ها

اوراق بهادار صادر شده توسط

دانشگاه Francisco de Vitoria

دانشگاه کالیفرنیا در ایروین - فرمت

Program taught in:
Spanish (Spain)

See 5 more programs offered by UFV-ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL »

Last updated June 13, 2018
این دوره Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline
Start Date
Open Enrollment
Application deadline