Read the Official Description

هدف اصلی ما آموزش نسل جدید حرفه ای ها است و بنابراین به دانش آموزان کمک می کند تا خود را دوباره بسازند و بتوانند تغییرات لازم را برای فردا در شرکت هایی که مدیریت می کنند، رانندگی کنند.

برنامه درسی

  • تحلیل اقتصادی و مالی شرکت
  • ارزیابی کسب و کار و بازیابی
  • چگونگی تهیه طرح استراتژیک شرکت

اعتبار نامه ها

دانشگاه Francisco de Vitoria

دانشگاه کالیفرنیا در ایروین - فرمت

معادل با 140 اعتبار از MBA اجرایی

الزامات ورود

حرفه ای با حداقل تجربه 3 سال

Program taught in:
Spanish (Spain)

See 5 more programs offered by UFV-ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL »

Last updated June 13, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline