بنیاد در رشته مهندسی برق و الکترونیک

​Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بنیاد در رشته مهندسی برق و الکترونیک

​Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

بنیاد در مهندسی برق و الکترونیک

نیاز ورود

  • رمز عبور SPM یا معادل با حداقل اعتبار (درجه C) در 5 نفر فراگیر باهاسا Inggeris، ریاضیات، ریاضیات و فیزیک اضافی و یک پاس در شیمی. یا
  • رمز عبور O-سطح از موسسه با حداقل اعتباری (درجه C) در 5 نفر فراگیر باهاسا Inggeris، ریاضیات، ریاضیات اضافی / فیزیک و شیمی در یک پاس و یا رسمیت شناخته شده توسط دولت مالزی
  • رمز عبور UEC با درجه B در 5 نفر فراگیر باهاسا Inggeris، ریاضیات، پیشرفته ریاضی، فیزیک و شیمی در یک پاس؛ یا
  • دیگر مدرک معادل رسمیت شناخته شده توسط دولت مالزی
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
20,800
Locations
مالزی - George Town, Penang
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Shah Alam, Selangor
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
مالزی - Shah Alam, Selangor
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - George Town, Penang
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات