Read the Official Description

هدف از برنامه بنیاد هنر این است که دانش آموزان را با کيفيت پيش دانشگاهی با کيفيت بالا در اختيار دانش آموزان قرار دهد تا دانش و درک کامل از محدوده وسیعی از آنها را فراهم سازد.

علاوه بر برنامه درسی طراحی شده، بنیاد هنر همچنین فرصتی برای دانش آموزان برای کسب دانش تجربی فراهم خواهد کرد.

زمینه هایی مانند تفکر انتقادی، مدیریت زمان

این مهارت ها توانایی های دانش آموزان را از طریق یک رویکرد سرگرم کننده، رو به روتر و جامع تر به زندگی و یادگیری کمک می کند.

Program taught in:
انگلیسی

See 2 more programs offered by Brickfields Asia College »

Last updated June 13, 2018
این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
Price
3,995 USD