تأیید، ESL و دو زبانه

Concordia University Chicago

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تأیید، ESL و دو زبانه

Concordia University Chicago

بررسی اجمالی

پس از تکمیل رشته ESL کارشناسی ارشد در برنامه درسی و آموزش و یا کارشناسی ارشد در ESL، نامزدها واجد شرایط برای تایید ESL است که به مجوز استاندارد آموزش استاندارد موجود در ایالت ایلینوی اعطا شده است. نامزدهای خارج از ایلینویز باید با مدرک تحصیلی دولتی برای واجد شرایط بودن تماس بگیرند. کاندیدانی که به دنبال تایید دو زبانه در ایالت ایلینوی هستند، باید امتحان مهارت زبان را امتحان کنند. لطفا برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ISBE مراجعه کنید.

برنامه ESL و دوزبانه تایید با استانداردهای TESOL هماهنگ است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی May 3, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره
Online
واقع در پردیس
Online & Campus Combined
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
Locations
آمریکا - Chicago, Illinois
تاریخ شروع: سپتامبر 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018
آمریکا - Chicago, Illinois
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات