Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 11 دوره آکادمیک برنامه ها که در آهنگسازی 2023

11 دوره آکادمیک برنامه ها که در آهنگسازی 2023

بررسی اجمالی

ترکیب یک برنامه آموزشی که دانش آموزان می آموزد که چگونه به ایجاد و آهنگسازی موسیقی خود آنها است. با مطالعه ترکیب، دانش آموزان ممکن است قادر به تولید و نوشتن خلق موسیقی خود را، هماهنگ و موزون باند و گروه، و درک و همچنین قدردانی ترکیبات مهم تاریخی است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • هنر های نمایشی
  • موسیقی
  • آهنگسازی
رشته های تحصیلی
  • هنر های نمایشی (11)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه