توسعه مهارت های بین فردی

London Business Training & Consulting

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

توسعه مهارت های بین فردی

London Business Training & Consulting

توسعه مهارت های بین فردی

اطلاعات کلیدی

 • کد درس: LSS103A4
 • مدت زمان: 4 روز
 • هزینه: 1950 پوند مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ

 • 13 اوت تا 16 آگوست 2018

خروجی دوره

برقراری رابطه با برقراری ارتباط

 • ایجاد رابطه مثبت بین فردی
 • اهمیت ارتباط موثر
 • ارتباط حمایتی چیست؟
 • اصول ارتباط حمایتی
 • مصاحبه مدیریت شخصی

قدرت و نفوذ به دست آوردن

 • ساخت یک پایگاه قدرت قوی و استفاده از نفوذ عاقلانه
 • آیا قدرت یک کلمه چهار حرفی است؟
 • سوء استفاده از قدرت
 • استراتژی های تاثیر گذاری: سه Rs
 • جوانب مثبت و منفی هر استراتژی
 • اعمال تکراری: خنثی کردن تلاش های نفوذ

انگیزه دیگران

 • افزایش انگیزه و عملکرد
 • تشخیص مشکلات کاری کار
 • افزایش توانایی افراد
 • پرورش یک محیط کاری انگیزشی
 • عناصر یک برنامه انگیزشی موثر

مدیریت منازعه

 • مدیریت درگیری بین فردی
 • تشخیص انواع اختلافات بین فردی
 • انتخاب روش مناسب مدیریت مناقشات
 • حل اختلافات بین فردی

مخاطب هدف

این آموزش مهارت های بین فردی مناسب است:

 • سران سازمانها، افسران اصلی، رئیس، اعضای هیئت مدیره و مدیران.
 • سران گروه ها.
 • مدیران و مدیران.
 • کسانی که مایل به توسعه مهارت های فردی خود هستند.
 • کسانی که مایلند خود را به عنوان مدیران صالح و موثرتر توسعه دهند.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره مهارت های بین فردی ، شما قادر خواهید بود:

 • ایجاد روابط حمایتی حتی هنگام ارائه بازخورد منفی.
 • اجتناب از دفاع و عدم تایید در ارتباطات بین فردی.
 • بهبود توانایی اعمال اصول ارتباط حمایتی.
 • روابط را با استفاده از مصاحبه های مدیریت شخصی بهبود بخشید.
 • ارتقاء شخصیت و موقعیت و قدرت.
 • برای انجام کارهای استثنایی به طور مناسب از نفوذ استفاده کنید.
 • نابودی تلاش های نفوذ نامناسب.
 • تشخیص مشکلات کاری کار.
 • تقویت توانایی های مرتبط با کار دیگران.
 • یک محیط کار انگیزشی را تقویت کنید.
 • تشخیص تمرکز و منبع درگیری ها.
 • استفاده از استراتژی های مدیریت تعارض مناسب.
 • مصلحت بین فردی را از طریق همکاری حل کنید.

شامل چه چیزی است:

 • 24 ساعت آموزش در کلاس درس
 • اپل اپل
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی June 2, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2018
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
1,950 GBP
مالیات بر ارزش افزوده 1950 پوند
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : آگوست 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2018
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات