Keystone logo

133 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات اقتصادی حسابداری حسابداری مدیریت 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات اقتصادی
  • حسابداری
  • حسابداری
  • حسابداری مدیریت
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (133)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات اقتصادی حسابداری حسابداری مدیریت

برنامه های حسابداری مدیریت می تواند دانش آموزان برای یک شغل مالی آماده کند. برنامه متفاوت خواهد بود، اما برخی از نمونه هایی از کلاس های عمومی هستند هوش کسب و کار، بودجه بندی و کنترل، استراتژی کسب و کار، روش های کمی برای حسابداری، امور مالی شرکت ها، تجزیه و تحلیل سهام و قیمت گذاری دارایی.