اطلاعات کلیدی

 • کد درس: AFB101
 • مدت زمان: 2 هفته
 • هزینه: 4145 پوند

طرح درس

مقدمه ای بر حسابداری

 • دو نوع حسابداری: حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
 • چارچوب قانونی و مفهومی
 • ویژگی های کیفی اطلاعات مالی مفید
 • انواع نهادهای تجاری
 • گزارش سالانه و صورتهای مالی

مفاهیم حسابداری و سیستم

 • بیانیه ی درآمد جامع (بیانیه ی درآمد)
 • بیانیه وضعیت مالی (ترازنامه)
 • گزارش گردش پول نقد
 • تهیه مجموعه ای از صورتهای مالی
 • بیانیه سود: هزینه فروش کار
 • مفاهیم پایه: قوانین اندازه گیری و مفاهیم حسابداری اساسی
 • سه مساله مربوط به دارایی، کارخانه و تجهیزات
 • ضبط اطلاعات حسابداری

تجزیه و تحلیل مالی: قسمت 1

 • تجزیه و تحلیل بیانیه مالی برای اهداف سرمایه گذاری
 • کاربران دیگر و نیازهای آنها
 • تجزیه و تحلیل افقی و روند تجزیه و تحلیل
 • تجزیه و تحلیل عمودی
 • تجزیه و تحلیل نسبت
 • ناتوانی ها و محدودیت ها

تجزیه و تحلیل مالی: قسمت 2

 • درایو برای اطلاعات
 • مدیریت ذینفعان
 • گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت
 • اعلامیه های سود، تماس های کنفرانس، و سخنرانی های سرمایه گذاران
 • روابط رسانه ها: انتشار مطبوعات و پوشش روزنامه
 • رسانه های اجتماعی و بولتن های اینترنتی

برنامه ریزی کسب و کار

 • برنامه ریزی و کنترل کسب و کار: نقش بودجه
 • روند تنظیم بودجه
 • گام های اصلی آماده سازی بودجه
 • بودجه بندی در انواع مختلف سازمان
 • محدودیت ها و مشکلات با بودجه گیری
 • بهبود برنامه ریزی کسب و کار و بودجه بندی

بودجه و مدیریت عملکرد

 • مراکز مسئول
 • اصل کنترل پذیری
 • اندازه گیری عملکرد مرتبط با سود
 • تجزیه و تحلیل هزینه های استاندارد و واریانس
 • مدیریت عملکرد در مراکز سرمایه گذاری
 • شاخص های عملکرد غیر مالی
 • کارت امتیازی متوازن
 • اندازه گیری عملکرد در سازمان های غیر انتفاعی
 • تاثیر خارجی بر عملکرد

جریان نقدی

 • چه مقدار پول نقد کسب و کار نیاز دارید؟
 • روش های ایجاد تعادل نقدی
 • پیش بینی پول: بودجه نقدی
 • مدیریت نقدی: راهکارهایی برای بهبود جریان نقدی
 • تعبیر و تحلیل پیش بینی جریان نقدی

تصمیمات قیمت گذاری

 • دیدگاه حسابدار - هزینه گذاری و قیمت گذاری
 • هزينه جذب و قيمت تمام شده
 • قیمت حاشیه ای با قیمت بالا
 • هزینه های مبتنی بر فعالیت (ABC) قیمت گذاری
 • هزینه چرخه زندگی و قیمت گذاری
 • چشم انداز اقتصاددان
 • دیدگاه بازاریاب
 • ترکیب سه دیدگاه: ایجاد استراتژی مناسب قیمت گذاری
 • استراتژی قیمت گذاری
 • قیمت گذاری هدف و هزینه هدف

تصمیمات سرمایه گذاری

 • ارزیابی سرمایه گذاری - مبانی
 • تکنیک های ارزیابی سنتی
 • ترکیب پیچیدگی های واقعی در ارزیابی سرمایه گذاری
 • ارزیابی سرمایه گذاری در زمینه
 • گرفتن دیدگاه استراتژیک گسترده تر

تصمیمات عملیاتی

 • تصمیم گیری عملیاتی
 • تجزیه و تحلیل هزینه سود و سود (CVP)
 • هزینه مربوطه

مخاطب هدف

این مالی برای آموزش مدیران غیر مالی مناسب است:

 • مدیرانی که مایل به بهبود مهارت های تحلیلی خود هستند و از ابزار حسابداری و مالی برای مزایای مدیریت استفاده می کنند.
 • کسانی که مایل به درک و استفاده از دانش حسابداری برای تصمیم گیری عملیاتی و مدیریت هستند.

نتایج یادگیری

پس از اتمام این دوره، شما قادر خواهید بود:

 • مجموعه ای از اظهارات مالی اساسی را آماده کنید.
 • تفسیر اطلاعات حسابداری مالی.
 • تفسیر سود و پول نقد و شناسایی مشکلات بالقوه.
 • شناسایی راهکارهای قیمت گذاری مناسب برای متناسب با نیازهای مختلف بازار.
 • ارزیابی مالی را به تصمیم گیری عملیاتی و حل مسئله بسط دهید.
برنامه آموزش در:
 • انگلیسی

مشاهده 131 برنامه دیگر ارائه شده توسط London Business Training & Consulting »

آخرین به روز رسانی سپتامبر 27, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
نوامبر 11, 2019
فوریه 10, 2020
Duration
Price
5,175 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
نوامبر 11, 2019
End Date
نوامبر 22, 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
فوریه 10, 2020
End Date
فوریه 21, 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
ژوئن 15, 2020
End Date
ژوئن 26, 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
اکتبر 12, 2020
End Date
اکتبر 23, 2020
آخرین مهلت تقاضا

نوامبر 11, 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
نوامبر 22, 2019

فوریه 10, 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
فوریه 21, 2020

ژوئن 15, 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
ژوئن 26, 2020

اکتبر 12, 2020

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
اکتبر 23, 2020