Keystone logo

12 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات هنر هنر حفاظت از هنر 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات هنر
  • هنر
  • حفاظت از هنر
رشته های تحصیلی
  • مطالعات هنر (12)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات هنر هنر حفاظت از هنر

مطالعات حفاظت از محیط ریست به بررسی تهدیدهای متعددی می پردازد که سلامت اکوسیستم را با خطر مواجه می سازد. دانشجویان می توانند دانش وسیع و میان رشته ای در طیف گسترده ای از مسائل زیست محیطی بیابند. آنها همچنین درباره نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر در سیر قهقرائی محیط زیست فرامی گیرند.