Keystone logo

11 دوره آکادمیک برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی روزنامه نگاری خبرگزاری رادیو و تلویزیون 2024

فیلترها

فیلترها

  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • روزنامه نگاری
  • خبرگزاری رادیو و تلویزیون
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (11)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

دوره آکادمیک برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی روزنامه نگاری خبرگزاری رادیو و تلویزیون

روزنامه نگاری رادیو دیگر فقط به رادیو و تلویزیون محدود نمی شود، بلکه در حال حاضر نیز اخبار از طریق اینترنت ارائه می شود. هنگامی که اطلاعات مسئولانه مورد تحقیق قرار می گیرد و سپس با رسانه های عمومی به اشتراک گذاشته می شود، آن را روزنامه نگاری پخش می کند.