Keystone logo

1 دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات هنر هنرهای کاربردی خوشنویسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مطالعات هنر
  • هنرهای کاربردی
  • خوشنویسی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات هنر (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

Popular degree type

Popular study format

Popular locations

دوره آکادمیک برنامه ها که در مطالعات هنر هنرهای کاربردی خوشنویسی

هنر تاریخی خوشنویسی هنوز یک تقاضای کاربردی در دنیای مدرن است، به ویژه در میان برنامه ریزان عروسی و رویدادها. کسانی که در یک برنامه خوشنویسی ثبت نام می کنند می توانند از ظروف نوشتاری سنتی و مدرن استفاده کنند و می توانند هر تعداد الفبای باستانی را مطالعه کنند تا دانش خود را گسترش دهند.