Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 45 دانشنامه های تحصیلات تکمیلی  (دانشنامه تحصیلات تکمیلی) برنامه ها که در مطالعات مهندسی 2023/2024

45 دانشنامه تحصیلات تکمیلی برنامه ها که در مطالعات مهندسی 2023/2024

بررسی اجمالی

دیپلم پیشرفته است که توسط یک موسسه آموزش عالی برای نشان دادن یک دانش آموز صادر دوره خاص از مطالعه به اتمام رسانده است. به طور کلی، دیپلم پیشرفته دقیق تر از یک نرمال است. دانش آموزانی که بسیار به آموزش و پرورش خود اختصاص داده باید این گزینه را در نظر بگیرند. دیپلم پیشرفته را می توان در بسیاری از رشته مختلف ارائه شده است.

دیپلم پیشرفته در مهندسی چیست؟ در این زمینه اجازه می دهد تا دانش آموزان به استفاده از دانش ریاضی و علمی برای ایجاد ساختارهای، سیستم، ابزار و فن آوری های جدید. مهندسی شامل انواع مهارت های مهم از قبیل طراحی، تعمیر و نگهداری، تحقیق، اختراع، نوآوری، و تجزیه و تحلیل. این یک رشته بسیار گسترده با گزینه های بسیاری برای تخصص است؛ دانش آموزان ممکن است را انتخاب کنید به تمرکز بر روی مهندسی برق، شیمیایی، بیولوژیکی، یا مکانیکی و یا مطالعه یک میدان بسیار خاص مانند تولید، تولید خودرو، استخراج مواد معدنی، و یا تدارکات. گزینه های بسیار متنوع است.

هستند بسیاری از مزایای برای کسانی که به دنبال دیپلم مهندسی وجود دارد. دانش آموزان اغلب اوقات که مهارت های فنی و شناختی مهم افزایش یافته است، و این که تبدیل شدن آنها به بهتر قادر به پیدا کردن کار یک بار آنها فارغ التحصیل شده اند. علاوه بر این، دیپلم پیشرفته حمل اعتبار اضافی دیپلم به طور منظم ممکن نیست.

هزینه یک دیپلم پیشرفته در بسیاری از عوامل مختلف، از جمله ساختار برنامه و محل مدرسه بستگی دارد. مطمئن باشید تا با نهاد شما علاقه مند در اگر شما می خواهم برای دریافت اطلاعات مالی بیشتر در حال حاضر می باشد.

بیشتر دانش آموزانی که کسب دیپلم پیشرفته در مهندسی در تبدیل به مهندسان شاغل در طیف گسترده ای از بخش های اقتصادی. دانش آموزان ممکن است را انتخاب کنید به کار در برق، خودرو، فن آوری، طراحی صدا، نفت و گاز، و یا صنایع تولیدی؛ آنها همچنین می توانند به عنوان تحلیلگران، مشاوران، و یا حتی مربیان. مهندسی یک میدان سرعت در حال رشد با تعدادی از مشاغل با کیفیت بالا در دسترس است.

اگر شما می خواهم برای شروع در مسیر خود را به سمت یک دیپلم پیشرفته، ما می توانیم کمک کند. جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم بخوره.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • دانشنامه تحصیلات تکمیلی
  • مطالعات مهندسی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات مهندسی (45)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط